PL-DS, pow. milicki, gm. Wieliczka, Wieliczka, Jana Matejki; Kop