Home » Opinion » Alex-syon of the Day
Nawawala ang paboritong maong pants

Nawawala ang paboritong maong pants

BY ALEX CALLEJA Ang column na ito ay ginawa para sa mga taong may suliranin sa buhay na gusto ng agarang solusyon! Walang maliit o malak­ing problema, lahat dito, pantay-pantay! Huwag niyo nga lang seseryosohin kasi hindi lahat ng mababasa niyo dito totoo! Good vibes lang! Simulan na natin! • Hi Alex, Nawawala ang paborito […]

Kasalanan ng lubak

BY ALEX CALLEJA Ang column na ito ay ginawa para sa mga taong may suliranin sa buhay na gusto ng agarang solusyon! Walang maliit o malaking problema, lahat dito, pantay-pantay! Huwag niyo nga lang seseryosohin kasi hindi lahat ng mababasa niyo dito totoo! Good vibes lang! Simulan na natin! • Hi Alex, Dahil quarantine, madalas […]

Continue reading …

Enchanted mango

1 Comment
Enchanted mango

BY ALEX CALLEJA Ang column na ito ay ginawa para sa mga taong may sulira­nin sa buhay na gusto ng aga­rang solusyon! Walang maliit o malaking problema, lahat dito, pantay-pantay! Huwag niyo nga lang seseryosohin kasi hindi lahat ng mababasa niyo dito totoo! Good vibes lang! Simulan na natin! • Hi Alex, May puno kami […]

Continue reading …

Sino si Michael

No Comment
Sino si Michael

BY ALEX CALLEJA Ang column na ito ay ginawa para sa mga taong may suliranin sa buhay na gusto ng agarang solusyon! Walang maliit o malaking problema, lahat dito, pantay-pantay! Huwag niyo nga lang seseryosohin kasi hindi lahat ng mababasa niyo dito totoo! Good vibes lang! Simulan na natin! • Hi Alex, Napapadalas magpalinis ang […]

Continue reading …
Balak bibili ng smuggled vaccine

BY ALEX CALLEJA Ang column na ito ay ginawa para sa mga taong may suliranin sa buhay na gusto ng agarang solusyon! Walang maliit o malaking problema, lahat dito, pantay-pantay! Huwag niyo nga lang seseryosohin kasi hindi lahat ng mababasa niyo dito totoo! Good vibes lang! Simulan na natin! • Hi Alex, May kumakalat na […]

Continue reading …

Valentine’s Day

1 Comment
Valentine’s Day

BY ALEX CALLEJA Ang column na ito ay ginawa para sa mga taong may suliranin sa buhay na gusto ng agarang solusyon! Walang maliit o malaking problema, lahat dito, pantay-pantay! Huwag niyo nga lang seseryosohin kasi hindi lahat ng mababasa niyo dito totoo! Good vibes lang! Simulan na natin! * Hi Alex, Valentine’s Day kahapon […]

Continue reading …
Page 1 of 47123Next ›Last »