Home » Lakbay Diwa » Ibigay sa Diyos

Ibigay sa Diyos

Mabibigyan tayo ni Hesus
Bella Angeles Abanganng kapanatagan ng loob kung
ibibigay natin iyon sa Kanya.

Ang Ford Motor Company ay nakaranas ng muntik nang pagbagsak. Ang gobyerno ng Amerika ay nag-isip noong dekada 40 na sila na ang mamamahala.

Si Henry Ford II ay isang sundalo at pinahintulutan ng gobyernong Amerika na siya na ang magpapalakad ng Kompanya. Itinigil ni Henry ang buhay-militar at inilaan niya ang panahon sa pamamahala sa Ford Motor Company.

Tiyaga, talino at sipag ang puhunan ni Henry upang ibangong muli ang kompanya. Ang Panginoon din ang ginawang business partner ni Henry.

Sa kasalukuyan ay nabibilang na sa mga malalaking korporasyon ang Ford Motor sa buong mundo.

Masusubok ang katatagan ng isang mananampalataya sa mga sumusunod na hindi inaasahang pangyayari.
1. Nahulog ang anak sa swimming pool at nalunod.
2. Tinamaan ng kidlat ang asawa habang kinukumpuni ang bubong ng bahay.
3. Nahagip ng sasakyan ang anak habang nakasakay sa motor.
4. Kinansel ng immigration ang visa mo.
5. Ipinagtapat ng doctor na may cancer ka at kailangang mai-chemo ka.
6. Nasisante ka sa trabaho.
7. May kalaguyo ang asawa mo.
8. Natuklasan mong may unang pinakasalan pala ang iyong asawa
9. Bumagsak sa “board exam” ang matalino mong anak.
10. Nalaman mong buntis ang iyong labing-pitong gulang na anak.
11.Nabigo sa pag-ibig ang anak mong babae at nagpakamatay ito.

Tandaan natin na binibigyan tayo ng Panginoon ng lakas upang harapin ang mga suliranin.

Narito ang panalangin:

“Magkaroon po nawa ako ng kapanatagan sa gitna ng problemang nararanasan upang damdamin ko’y maging mapayapa, panatag ang isip, hindi nababahala”.

comments