Home » Lakbay Diwa » Ipasa sa iba

Ipasa sa iba

Gratitude is a duty which ought to be paid, but which none has a right to expect.

Bella Angeles AbanganMula ito sa panulat ni Jean Jacques Rousseau, isang French Philosopher.

Sinasabi ng matatanda na kung ano raw ang ating tinanggap ay ipasa natin sa iba. Gawin din natin ito sa ating kapwa.

Isa sa magagandang katangian ng mga Pilipino ay ang pagtanaw ng utang na loob sa tinanggap at sa nagbigay. Sadyang marunong lumingon ang mga Pilipino maliban sa mga kababayan nating may kanluraning pag-uugali. May mga tao ring may masamang motibo sa pagbibigay ng tulong bagamat hindi sinasabi ay nangangahulugan na dapat ay gantihan sila.

“Sinasabing parang pagpapautang kay Yahweh ang pagtulong sa mahirap. Pagdating ng panahon ay siya ang magbabayad. Kawikaan 19:17:”

Pinakamagandang tulungan ay iyong mga taong hindi makagaganti sa nagkaloob ng tulong at maging ang tumulong ay hindi naghihintay na siya ay gantihan.

Si Ka Doroy Valencia noong siya’y nabubuhay pa ay libu-libo ang kanyang mga tinutulungan mula sa mga nagsisimulang peryodista hanggang sa mga ulila, pipi, bulag, mga taga-sining at kultura, mga estudyante, mga seminarista, mga maysakit, mga kawani na naghihikahos, mga walang trabaho at iba pa.

Mababasa rin natin sa Biblia: “No matter what happens always be thankful for this is God’s will for you who belong to Christ Jesus.” 1 Thessalonians 5:18.

Ang katangiang di-mapapatawad ng Panginoon ay iyong kawalan ng utang na loob. Isa na rito ang nilikha Niyang pinakamagandang anghel, si Lucifer. Walang hanggang kaparusahan ang Kanyang iginawad sa palalong ito.

Incoming search terms:

  • ano yung mga sinulat ni jean rousseau (1)
  • jean jacques rousseau in hindi (1)
  • mga isinulat ni jean jacques rousseau (1)
comments