Home » Lakbay Diwa » Nabaon sa utang

Nabaon sa utang

Kung pera lamang ang yaman mo, ikaw na ang pinakadukha.

Bella Angeles AbanganNoong 2005, ang abogadong dating ‘heavyweight boxing champion’ na si Mike Tyson ay nagsabi na sumombra pa sa mga ari-arian niya ang pagkakautang niya.

Si Tyson ang naging pinakabatang ‘heavywieght boxing champion’ sa kasaysayan ng pagboboksing sa edad na 20 taong gulang.

Kumita si Tyson ng mahigit sa $300 milyon sa buong ‘boxing career’ niya at katumbas ito ng PhP13.5 bilyon.
Magtataka tayo kung paano nabaon sa utang si Tyson.

Kung tsanpiyon si Tyson sa boksing, tsampiyon din siya sa paggastos.

Si Tyson ay gumagastos ng mahigit $300,000 sa limousine pa lamang. May sinusuwelduhang 200 empleyado, kasama na ang mga bodyguards, mga taga-luto at mga hardinero.

Ang mga sumusunod ay ang mga pinagkagastusan ni Tyson:

  1. $4.5 milyon – mga kotse at motorsiklo
  2. $ 3.4 milyon – mga damit at mga alahas
  3. $ 7.8 milyon – mga pansariling gastusin
  4. $140, 000 – 2 putting Bengal Tigers at $125, 000 suweldo sa mga trainers.
  5. $ 2 milyon – bathtub para kay Robin Guena
  6. $410, 000 – birthday party
  7. $ 230, 000 – cellphone mula 1995 – 1997

Si Tyson ay may $38milyon na utang noong siya ay 40 taong gulang.

Pagnilayan natin ang naging buhay ni Tyson. Natuon sa materyal na bagay ang pamumuhay niya. Wala man lamang pagkakawanggawa kaya nabaon siya sa utang.

Hindi rin niya na-budget ng mabuti ang salapi na kinita niya .

comments