Home » Lakbay Diwa » Pagiging tahimik

Pagiging tahimik

Listening to silence calls for some patience many simply cannot remain quiet for long

Noong nakatanggap ng offer si Thomas Edison sa Western Union Company sa naimbento niyang “ticker” hindi makapagdesisyon si Thosmas kung magkano ang hihingin niya. Nakiusap siya na bigyan siya ng dalawang araw na pag-isipan ang alok ng Western Union.

Nag-usap si Thomas at ang asawa niya. Nagmungkahi ang asawa ni Thomas na $20,000 ngunit naisip ni Thomas na iyon ay labis na presyo para sa “ticker” niya.

Ipinangako ni Thomas na babalik siya sa Western Union upang sabihin ang halaga ng naimbentong “ticker”.

Tinanong si Thomas ng isang empleyado ng Western Union Company kung magkano ang gusto niya.

Sinubukan ni Thomas na sabihin ang halagang $20,000 pero para sa kanya iyon ay labis na presyo. Kaya hindi niya nasabi ang $20,000.

Nagdalawang isip si Thomas at tumayo siya na hindi nagsasalita sa Western Union opisyal.

Naghihintay ang empleyado ng kompanyang Western Union na magsalita si Thomas ngunit hindi nagsasalita si Thomas.

Naiisip at naiinis na ang empleyado dahil hindi niya matiis ang katahimikan ni Thomas ng matagal.

Nagsalita na ang Western Union opisyal dahil interesado talaga sila sa naimbento ni Thomas.

“Sapat na ba ang $100,000?”

Si Thomas ay nakinabang sa pagiging tahimik niya at ang Western Union Company ang nawalan ng malaking halaga.

Karamihan sa mga empleyado o manggagawa ay kulang sa pasensiya sa paghihintay.

comments