Home » Lakbay Diwa » Magiting na mamamayan

Magiting na mamamayan

Maraming dugo ang dumanak at buhay ang nawala, ibinuwis sa pagtatanggol sa bayan. Iisa ang layunin: mapanatili ang kalayaan. Sila ang mga bayaning walang pangalan.

Malaki pa ang pag-asa ng ating bansa na umunlad at maging dakila habang may mga Filipinong handang ialay ang kanilang buhay alang-alang sa bayan.

Dalawang peryodista ang napatay sa ambush sa Gattaran, Cagayan, noong Abril 24, 1986. Sila ay si Pete Mabazza, Manila Bulletin correspondent at si Willie Vicoy, ang ating ipinagmamalaking Pilitzer nominee ng UPI.

Kapag naligtasan natin ang nakapipigil-hiningang karanasan ay lalo tayong tumatapang. Iyan ang wika ng matatanda na naging pang-araw-araw na kasabihan ni Willie Vicoy, masasabing Vietnam war hero.

Kasama nina Willie at Pete ang dating Tempo photographer, si Albert Garcia. Sabay silang tinamaan sa inihagis na granada. Nakaligtas si Albert ngunit sina Pete at Willie ay napabilang sa mga nag-alay ng buhay alang-alang sa bayan. Patungo sila sa Cagayan upang kumuha ng balita at larawan sa gagawing mga hakbang na pakikipagsundo ng dalawang pangkat: NPA at AFP.

Gifted photographer, international photo journalist, “Little Big Man”. Iyan ang ilan sa mga katawangang ibinigay kay Willie, ang potograpong may puso. Ang kanyang larawang kuha noong malapit nang bumagsak ang Vietnam ay katulad ng naging cover picture ng Newsweek at Time magazine noong Marso 31, 1975. Ito ay bihirang mangyari sa kasaysayan ng ating lahi na maging potograpo ng mga scoop na larawan sa pandaigdig na magazines.

Laging nakangiti at walang kibo si Willie. Magaling siyang dumamay at mapagbiyan sa kanyang kapwa potograpo kung hindi sila makakuha ng magagandang shot. Naroon siya laging umaalalay sa mga baguhan at lahat ng lihim sa paggamit ng kamera ay kanyang ibinibigay.

comments