Home » Lakbay Diwa » Lakip ng biyaya

Lakip ng biyaya

As we travel down life’s busy road complaining of our heavy load, we often think God’s been unfair and gave us much more than our share of little daily irritations and disappointing tribulations… Bella Angeles AbanganWe’re discontented with our lot and all the “bad breaks” that we got, we count our losses, not our gains, and remember only tears and pain… The good things we forgot completely when God looked down and blessed us sweetly, our troubles fill our every thought, we dwell upon lost goals we sought and wrapped up in our own despair, we have no time to see or share another’s load that far outweighs, our little problems and dismays. And so we walk with head held low and little do we guess or know, that someone near us on life’s street, is burdened deeply with defeat… But if we’d but forget our care and stop in sympathy to share the burden that “our brother” carried our mind and heart would be less harried and we would feel our load was small, in fact, we carried no load at all.

Narito ang isang istorya tungkol sa isang ginang na napakaraming tinanggap na biyaya sa Diyos.

Si Mirriam ay isang matagumpay na negosyante. At may masayang pamilya.

Ngunit nang magkaroon ng “chick” ang kanyang mister ay nagsimula siyang sumbatan ang Poon.

Isang araw ay dinaanan si Mirriam ng kanyang pinsan na si Fe.

Nagtungo ang magpinsan sa PGH. Naroon sa ICU si Bob, mister ni Fe. Si Bob ay babaero at manginginom ng alak.

Ang natuklasan ni Mirriam ay may dalawang taon nang hindi umuuwi ng bahay si Bob.

Umuwi lamang si Bob noong malubha na ang sakit nito sa bato.

Noong umuwi si Mirriam sa kanilang bahay ay umiyak ito sa dibdib ni Bert na natutulog noong siya’y dumating.

Nagpasalamat si Mirriam ng taos sa Diyos. May panahon pa para magsimula ulit silang magasawa.

comments