Home » Lakbay Diwa » Dahilan ng pagbabago

Dahilan ng pagbabago

To have the heart glow with mutual Love is vastly better than to glare with the most pompous titles, offices or powers.

Bella Angeles AbanganIyan ay magandang paliwanag tungkol sa pag-ibig. Iba ang pakiramdam. Iba ang sigla sa lahat ng gawain. Iba ang saloobin at pananaw ng taong umiibig.

“Love is the highest, purest, most precious of all spiritual things. It will draw out from men their magnificent potential.”

Narito ang istorya ni Jun Jun. Isang taon siya tumigil ng pag-aaral sa kolehiyo. Magtatapos na siya noon ng kursong Civil Engineering.

May lumipat sa tabi ng apartment nina Jun Jun na isang pamilya.. Nalaman nila ito pagkatapos ng isang buwan na pagmamasid.

Sa loob ng maikling panahong iyon ay kaylaki ng pagbabago ni Jun Jun.

Walang kamalay-malay ang mga magulang nina Jun Jun at Nikka na nagkikita sila sa labas ng bahay.

Nang dumating ang sumunod na semester ay ganoon na lamang ang tuwa ng mga magulang ni Jun Jun. Ipinakita sa kanila ang mga subjects na kanyang kukunin. Ipinakita sa kanila ang mga babayaran.

Pilit tinuklas ng ama at ina ni Jun Jun ang dahilan ng pagbabago ng anak.

Dumaan ang mga buwan. Magtatapos na si Jun Jun noon. Naospital ang binata nang operahan ito sa apendiks.

Kinabukasan, pagkatapos ng opera, ay dumalaw sa ospital si Nikka.

Ganoon na lamang ang pagkagulat ng mga magulang ni Jun Jun wala silang kaalam-alam na magnobyo na ang dalawa.

Ang ikinatuwa ng magulang ni Nikka ay ang katamaran, katarayan at pagbabarkada ng dalaga ay nahalinhinan ng kabaitan, kasipagan sa gawaing-bahay at pag-aaral.

Dahil sa pag-ibig nagbago ang dalawa, purihin ang Diyos.

Incoming search terms:

  • ano ang dahilan ng pagbabago ng panahon (36)
  • mga dahilan ng pagbabago ng panahon (30)
  • ang dahilan ng pagbabago ng panahon (23)
  • sanaysay tungkol sa dahilan ng pagbabago ng klima (1)
  • ano ang pagbabago sa loob ng mahabang panahon (1)
comments