Home » Lakbay Diwa » Madaling makabangon

Madaling makabangon

“Little minds are tamed and subdued by misfortune; but great minds rise above it.”

Sinulat ito ng isang paham. Ang ipinararating niyang mensahe ay ito:

“Iyong mga taong may makikitid na pananaw sa buhay at pag-iisip na hanggan doon na lamang ay madaling mapasuko ng mga dumarating na krisis sa buhay.”

Sa kabilang dako, iyong mga taong may malawak na pag-iisip ay madaling makabangon anumang kalamidad o trahedya ang dumating at ginagawa nila itong tuntungan. Sa dakong huli ay napabuti pa kaysa rati ang kanilang buhay.

Pag-aralan natin ang mga salitang lumalabas sa bibig ng mga taong may makitid na pag-iisip.

Ang mga taong ito ay hindi na uunlad. Sila iyong mga taong labis na maramdamin, pikon at mataas ang pagpapahalaga sa sarili. Kaunting mapangaralan, mapagsabihan at maiwasto ay agad nang magtatampo at aalis. Dahil dito ay lalo silang naghihirap.

Kailangan ang puspusang pakikipagsapalaran. Ang sandata natin sa buhay ay tapang ng loob, tatag, at puspusang sipag. Ganito ang payo ng aking kaibigan na si Edwin na umunlad at patuloy na umuunlad ang buhay:

“Natuto na rin ako. Kailangang buhayin ko ang aking pamilya sa mabuting paraan para walang sabit at pagsisisi. Lahat ng mabuting negosyo ay pinapasukan ko kahit maghirap ako basta marangal na trabaho. Bawat desisyong gawin ko ay pinag-aaralan ko munang mabuti. Parang nasa itaas ako ng bundok, kita ko ang buong kapaligiran. Ganyan ang buhay, hindi isang panig lamang ang iisipin. Dapat pag-aralan ang mangyayari. Ano ang magiging wakas?”

Ito naman ang pagtatapat ng kumadre kong si Elena: “Kailangang makita iyong lagpas sa ating natatanaw. Kailangang suriin ang hakbang na gagawin upang maiwasan ang pagkakamali. Kailangang taasan ang hakbang upang hindi masabit.”

Ito ay ang magandang tula ni Helen Prommel hinggil sa gawing tuntungan ang problema. Ito ay pinamagatan niya ng STEPPING STONES:

The stumbling blocks a person meets
That make his going rough,
Can turn themselves to stepping stones,
If he steps high enough.
But if he thinks them stumbling blocks,
He’ll surely hurt his bones;
While if he tries to walk on them,
He can make them stepping stones.
For he who learns from obstacles
To lengthen out his stride,
Can mount his stumbling blocks.
And walk upon their upper side.

Ang susi sa pagtatagumpay ay pagkakaroon ng malawak na pananaw sa buhay. Kung paano nating gagawing plus ang minus. Kung paano papalitan ang inaagiw at nilulumot nating pag-iisip. Iyan ang tinatawag na negative attitude. Tanging sarili lamang ang makapagpapabago.

Incoming search terms:

  • paano ang pagbangon sa matinding kalamidad (157)
  • paano ang pagbangon mula sa matinding kalamidad (93)
  • paano ang pagbangon sa matinding kalamidad essay (45)
  • paano makabangon sa matinding kalamidad (37)
  • paano ang pagbangon mula sa matinding kalamidad essay (29)
comments